Vestskog SA har tilsett Tarjei Mikkelsen frå Bremnes

som skogbruksleiar, og han byrjar i Nord-Rogaland.

 

Tarjei er prosessoperatør og har praksis frå

skogsarbeid og tillitsverv.

Han tek til i stillinga 1. august og vil ha kontor i Ølen.

Tarjei kan kontaktast på epost:

Tarjei.mikkelsen@vestskog.no

og på telefon 93014481.

Skogbruksleiar Njål Søndenå vil ei stund framover ha andre oppgåver i Vestskog.

 

 

Ev. spørsmål kan rettast til underteikna.

Vidar Jørdre

Tlf: 917 28 064

Epost: vidar.jordre@vestskog.no