MASFJORDEN SKOGEIGARLAG ARRANGERER SKOGDAG

PÅ SLEIRE VED SLEIRSVEGEN 606

STED: MYRDALSVEGEN HATLELIHÅJEN

LØRDAG 05.05.18 KL 11:00

DETTE ER EN DAG FOR HEILE FAMILIEN.

 

TIL STEDE BLIR DER OGSÅ REPRESENTANTER FRA:

  • MASFJORDEN KOMMUNE.
  • SAGBRUK
  • VESTSKOG.
  • TESS SLØVÅG.
  • EIK MASKINER.
  • HAUGSDAL MASKIN.

Her blir det vist fram verktøy til å bruk i skogen.

Der blir også demonstrert tre felling, saging, kløyving, tynning, planting, og skogstell.

Alle er hjertelig velkommen.

Parkering på anviste plasser.

Der blir servering av drikke og mat.