Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i indre Hordaland. Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 15. juni. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Skogsjef Vidar Jørdre vj@vestskog.no / 9172 8064

Dagleg leiar Kjetil André Rødland kar@vestskog.no / 4766 4397