Vestskog SA søkjer etter produksjonssjef til vårt hovudkontor i Bergen. Stillinga er av overordna karakter og får mykje ansvar for strategisk utvikling av selskapet.

Vår nye produksjonssjef bør ha:

 • Høgskuleutdanning
 • Erfaring frå skogbruk, landbruk, anleggsvirksomhet eller annen produksjonsvirksomhet
 • Anna formell utdanning og solide, dokumenterte resultatar frå relevant yrkeserfaring vil tella likeverdig som høgskuleutdanning
 • Gode IT-kunnskapar
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske evner og evne til strategisk planlegging

Arbeidsoppgåver er i hovudsak:

 • Eit særleg ansvar for strategisk utvikling av tømmerproduksjonen til Vestskog
 • Overordna planlegging av innkjøp og produksjon av tømmer
 • Ivareta gode kunderelasjoner hjå skogeigarane
 • Utvikling av tilknytta entreprenørar sin produksjonskapasitet  – vi ønsker auka produksjonskapasitet med 5 % i året
 • Leiaransvar for omkring 10 tilsette i avdelingen

Vi tilbyr:

 • Spennande stilling innan ei næring i vekst
 • Liten og dynamisk organisasjon med korte beslutningslinjer
 • Løn etter avtale
 • Innskotspensjon og gruppelivsforsikring med gode vilkår

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Rekrutteringsrådgjevar Arne Falbach – 95 80 87 88.

Dagleg leiar Kjetil André Rødland (kjetil.andre.rodland@vestskog.no / 47 66 43 97)

 

Kortfatta søknad med CV kan sendast til rekrutteringsrådgjevar:  af@astrea.no

Søknadsfrist: 14.mai 2018