Vinteren og våren 2018 betaler Vestskog den høyeste nominelle pris for skurtømmer av gran noensinne. Prisen for stokker som er 5,20 meter lange er på mer enn 500 kroner pr. kubikkmeter.

 

Prisene for skurtømmer av sitka, edelgran, lerk, douglas og hemlock er også rekordhøy. Og prisen for skurtømmer furu har bedret seg betydelig.

 

INTERESSERT I Å LEVERE TØMMER TIL VESTSKOG – TA KONTAKT MED SKOGBRUKSLEIAREN I DITT DISTRIKT FOR NÆRMERE INFORMASJON OM TØMMERPRISER OG HOGST!