Vinteren og våren 2018 betaler Vestskog de høyeste massevirkepriser på veldig lenge.

For fersk prima massevirke av Gran – Sitka – Furu – Edelgran – Douglas – Hemlock – Lerk – Bjørk betaler Vestskog kr 260,- pr. m3.

For sekunda massevirke og tørt virke av Gran – Sitka – Furu – Edelgran – Douglas – Hemlock – Lerk betaler Vestskog kr 210,- pr. m3.

For blandingslauv (alle lauvtreslag) betaler Vestskog kr 210,- pr. m3.

De oppgitte prisene gjelder for virke som meldes transportklart etter den 1.januar og er inkl. andelseiertillegg.

 

Tekst: Mads Jensen, Tømmersjef

Foto: John Elter, Logistikksjef