Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Feltdag tilhøyrande PEFC nettkurs

Det er no nokre år sidan Vestskog gjennomførte feltdag med fokus på krava i PEFC skogstandard, som er bransjestandarden til norsk skogbruk kva gjeld krav til praktisk hogst m.m. Sjølve kurset i PEFC består av ein del nettkurs (teori) og ein del skogdag (praksis). Vi ønskar no på forsommaren å tilby dei grunneigarane som vurderar eller ønskar ta PEFC kurset, eller berre ønskar kunnskap om krava til praktisk skogbruk, ein skogdag i den praktiske delen. Avhengig av interesse og påmelding blir det satt opp minimum ein skogdag i både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Truleg fleire i kvart fylke. Tema blir altså praktisk hogst i forhold til krava i PEFC standarden. Kva er krava og kva må ein ta omsyn til.

Skogdagen er gratis.

Dei av dykk som er interessert i ein slik skogdag kan melde sin interesse via meldingsskjema her så vil vi ut i frå interesse sende ut informasjon om moglege tidspunkt og stader. Aktuelle tidspunkt er trulig kveld og helg. Ein treng også områder hjå grunneigarar for gjennomføring av slik skogdag.

11 04 2018

Årsmøte Vestskog SA 2018 11 april

 

Velkommen til årsmøte for Vestskog SA 2018 11 april, kl 11.00.

Årsmøte skal holdes ved Vestskogs hovedkontor på Kokstad, Kokstadflaten 36, i 2 etg. over Felleskjøpet.
For parkering vises til plasser ved Milleniumbygget, kokstadflaten 40, litt lengre ned mot hovedvei og på venstre side.

Tidspunktet for møte er fra 11.00-16.45.
Med lunsj fra 12.30-13.30.

Vel møtt!

Link til reiseregningsskjema: https://form.jotformeu.com/81001865415349

 

TINGING AV SKOGBRUKSPLAN I LINDÅS / Meland og Radøy .. NY FRIST og 3 kr pr dekar i RABATT

Det har blitt sendt ut brev til alle skogeigarane i  LINDÅS / MELAND OG RADØY for å undersøka interessa for skogbruksplan . Før ein kan gå i gang med ein områdetakst, må det vera tinga det vera minst  50 % oppslutnad før staten går inn med  70 % tilskot.

Det var i april 2017 sendt ut førespurnad, men det var for lite grunnlag å gå vidare med. NO har NORDHORDALAND SKOGEIGARLAG gitt eit  tilbod om 3 kr pr dekar i rabatt for dei som tingar innan 1 mai. 2018.  SÅ NYTT DETTE UNIKE TILBODET. Det vert i desse dagar sendt brev til alle skogeigarane i området.

DIFOR ER DET VIKTIG AT DU TINGAR DEG EIN SKOGBRUKSPLAN NO..!

BRUK denne linken  EG TINGAR MEG SKOGBRUKSPLAN 

Ta kontakt med oss om det er noko uklart. plan@vestskog.no

Helsing oss på PLAN AVDELINGA.. plan@vestskog.no og takstutvalet i LINDÅS / MELAND og RADØY

Ein kan også ta kontakt med dei lokale skogbrukssjefane i områda.

Lindås:  Nils Kaalaas 48092919 , Meland: Marius Knudsen 97511080 eller Radøy: Andreas Granli 56 34 90 68

 

Stilling ledig – Skogbruksleiar i Nordfjord

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nordfjord. Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 27. april. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Skogsjef Vidar Jørdre vj@vestskog.no / 9172 8064

Dagleg leiar Kjetil André Rødland kar@vestskog.no / 4766 4397

Innrapportering av årsmøte for lokallag

Bruk skjemaet på denne siden til å innrapporter om årsmøte for lokallagene

Rapport årsmøte skogeierlag

Årsmøte lokale skogeigarlag vår 2018
  • Valgresultat

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Valgkretsmøter i Vestskog

Da er det tid for valgkretsmøter og årsmøter i de forskjellige skogeierlagene.

Årets sakslisten for valgkretsmøte:

  1. Behandling av årsmelding og regnskap 2017 fra Vestskog SA
  2. Drøftingssak om valgkretser, årsmøteutsendinger og skogeierlag.
  3. Valg av utsendinger med personlige varafolk til Vestskog SA sitt årsmøte

Sakslisten og innkallelse er sendt ut til alle andelseiere i form av Årsmeldingen

Årsmøte for Vestskog SA skal avholdes 11. april og finner sted ved det nye hovedkontoret til Vestskog SA på Kokstad.

Vel møtt!

09 03 2018

Kappedag på Mo

Førde skogeigarlag ønsker velkommen til kappedag og skogdag, fredag 9 mars kl. 10.00 i Moskogen.

Her blir det kapping med Arnt Laukeland, som vil ha fokus på kapperegler og gå igjennom aktuelle sortiment og arbeidsteknikker.

Fra Vestskog stiller Torgrim Østgård som vil informere om driftsplanlegging, leveringsvilkår og tømmerpriser.

Førde skogeigarlag stiller med bålkaffi og grillpølser til alle.

Inviter gjerne med andre skoginteresserte og bli med på en kjekk dag i skogen!

Oppmøte på Skjoldplassen, Baubrekka.

Vil du selge kvalitetstømmer fra Vestlandet til resten av verden?

 

Vestskog SA søkjer etter salgsleiar tømmer til vårt hovudkontor i Bergen.

Stillinga er av overordna karakter og får mykje ansvar for strategisk utvikling av selskapet.

 

Prisoppgang på sagtømmer og massevirke har gitt stor optimisme i næringen.

Vinteren og våren 2018 betalar Vestskog de høyeste massepriser på veldig lenge.

Store mengder skogreisingsgran på Vestlandet av høg kvalitet skal takast ut dei neste tiåra

og legg grunnlaget for ei vestlandsk skognæring i sterk vekst.

Vi søkjer nå etter utadvendt og kontaktskapande salgsleiar tømmer til vårt hovudkontor i Bergen.

 

Se stillingsannonsen på Finn.no

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Rekrutteringsrådgjevar Arne Falbach – 95 08 78 88.

Logistikksjef John Elter  (john.elter@vestskog.no / 90 59 10 28)

Dagleg leiar Kjetil André Rødland (kjetil.andre.rodland@vestskog.no / 47 66 43 97)

Vestskog SA har fått nytt hovedkontor på Kokstad.

I begynnelsen av januar flyttet Vestskog SA inn i nytt lokale på Kokstadflaten 36.

Det nye kontorlokalet skal fungere som hovedkontoret for Vestskog og er en del av det nye Landbrukstunet, der også Hordaland Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning holder til.

I første etasje er Felleskjøpet kommet inn, som i november flyttet opp til Kokstad etter mange år på Laksevåg.

Det er kjekt å kunne samles i egne lokaler etter flere runder på flyttefot. Vestskog har vokst de siste årene og er i dag 29 ansatte fordelt på 8 kontorer

ved Førde, Voss, Bergen, Stryn, Sogndal, Forsand, Øystese og Ølen og det er flott å nå ha plass til å kunne samle alle ansatte i egne lokaler.

9 januar ble de nye lokalene og møterommet testet for første gang da Vestskog avhold personalsamling, og da kunne det konstateres at det nå er god plass til alle.