Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
Sticky

Styrke i samarbeidVestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog
overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.


Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig
som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med denne
bakgrunnen skal Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeiere på Vestlandet.

– Dette er spennende og utviklende for oss, sier en fornøyd daglig leder i Vestskog,
Kjetil André Rødland.


Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket. Viken
AT Market er en sterk og pålitelig handelspartner, som tilbyr kvalitetstjenester direkte med
industri og sluttbrukere i Skandinavia og Nord-Europa.


– Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit.
Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken
AT Market, Anders R. Øynes.

På bilde: Administrerend direktør i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) og daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland


Viken AT Market er et selskap, der det er lagt ned mye solid arbeid de siste årene, fremhever
daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen. Kristiansen har vært sentral i arbeidet med
å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og
rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.

For ytterligere informasjon kontakt:

– Kjetil André Rødland, daglig leder Vestskog, t: 476 64 397
– Anders R. Øynes, daglig leder Viken AT Market, t: 905 78 288

Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve
er å sikra meirverdi for eigararane. Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging,
hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for
eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen
representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

Stilling ledig – Skogbruksleiar i Indre Sogn

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Indre Sogn

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 13. januar 2019. Fullstendig lysing finn du her.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911

Vestskog i NRK

Flott oppslag i NRK med fornøyd skogeigar og VESTSKOG

Kjell Magne og Arnt har fått fram eit viktig og godt budskap i NRK

sjå nrk.no https://www.nrk.no/video/PS*136d2c48-35d7-408b-91d4-d6f0c8ae065b

 

Vebjørn Enerstvedt ny skogbruksleiar på Voss og indre Hardanger

Vestskog SA har tilsett Vebjørn Enerstvedt  som skogbruksleiar på  Voss og i Indre Hardanger. 

Vebjørn er 37 år,  kjem frå Nore og Uvdal i Numedal og bur no på Espe i Hardanger.  Han har fagbrev som skogsarbeidar og har drive  mange år som sjølvstendig næringsdrivande som skogsarbeidar, tømrar og sauebonde. I tillegg har han  også fagbrev som tømrar og er bedriftsøkonom.

 

Vebjørn tek til i stillinga 15. januar og vil ha kontorplass på Voss. Han kan kontaktast på epost: vebjorn.enerstvedt@vestskog og på telefon 936 66 883

VESTSKOG med innspel til NTP for 2022 – 2032

Vestskog med innlegg til NTP 

Fredag 30. november hadde styringsgruppa for NTP 2022 – 2032 med leiar vegdirektør Terje Moe Gustavsen invitert til innspelsmøte i Bergen for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Her fekk Vestskog i lag med andre næringar i NHO lagt fram dei utfordringane som me har i vår region. Me fekk synt kva konsekvensar desse utfordringane har for skogeigarar, treindustri og transportnæringa.

På møtet deltok både våre tre fylkesordførarar, andre politikarar, fagetatar og mange andre innanfor samferdselssektoren. Det var tydeleg at våre utfordringar fenga mange av tilhøyrarane. Me i Vestskog kjem til å arbeida intenst med dette framover. Når 25 % av transportane våre med kipp og utan hengar, medan i andre delar av landet er denne andelen kun på 2 – 4%. Målet må vera at me skal kunne køyra med hengar for å vera konkurransedyktige framover.

 

T8 utan hengar

Sirevåg skogsdrift med på Vestskog sitt lag

 

Sirevåg skogsdrift og Vestskog inngår samarbeid

Sirevåg skogsdrift og ved AS og Vestskog SA har inngått samarbeidsavtale om eitt driftslag, som skal gjennomføra skogsdrifter i Rogaland og delar av Sunnhordland.

Vestskog har i 2018 hatt for lite tilgang på driftskapasitet i dette området, og samarbeidet med Sirevåg skogsdrift og ved vil sikra at Vestskog sine leverandørar i dette området får moglegheit til å realisera tømmerressursane sine i ein god marknad.

Sirevåg skogsdrift og ved har drive som skogsentreprenør i eit tiår, og har eit godt omdøme i marknaden. Vestskog er såleis sikre på at ein har fått etablert samarbeid med ein entreprenør som vil gjera ein god jobb for våre leverandørar og eigarar.