Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn.

Kurset skal gi valdansvarlige og ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap,

holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

Se Skogkurs for mer informasjon og påmelding