Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler.

Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg

bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Se: Skogkurs for mer informasjon og påmelding