I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning

til opplegget for opplæring av feltkontrollører.

Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet.

Dette er et endags teorikurs over 8 timer.

Se Skogkurs for mer informasjon og påmelding