Onsdag 6. september, klokka 10.00

Stad: Feios. I skogen til Annbjørg og Harald Samland. Parker fornuftig ved Fv 182, og følg
skogsvegen frå det grønne «skog i sogn» skiltet, som står ved vegen på høgre side. Det er
ca 400 meter å gå.

Tema for dagen blir:

  • Planting og stell av barskog og lauvskog
  • kva treslag bør ein velje
  • tidspunkt for dei ulike tiltaka.
  • Vestskog, og skogselskapet vil stå for det faglege.
  • Det vert også enkel servering i
    form av svartkjelkaffi og noko enkelt å bite i.

Arrangør:

Prosjekt Skogkulturmotivasjon 2017. Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.