Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

SKOGKURS FOR KVINNER i Midthordaland.

Midthordaland skogeigarlag invitera til SKOGKUKRS for KVINNER
Det består av praktisk motorsag kurs / og kva rolle ein har som skogeigar.
ALt frå målsetning, ord og begrep, skogfond, kven er kven osv..

HUGS MÅLSETNING 26/3/19

Påmelding mob.97194200 eller e-post: magne.gjuvsland@fusi.no
innan 26.mars

Informasjon om kurset her..

AM Skogsdrift A/S ny entreprenør for VESTSKOG

Vestskog har inngått samarbeidsavatle med AM Skogdrift A/S frå Fusa. AM Skogsdrift består av Runar, Terje Austestad og Leif Arne Mathiasen. Dei vil ha Midthordaland som sitt abreidsområde, og er alt starta opp.
Vestskog er veldig førnøyd å få desse gutane på laget, og me ynskjer dei lukka til.

Kontakt Even Øyri for å tinga dei for hogst eo@vestskog.no mob 95131358

Frå Venstre Runar , Teje Austestad og LEif Arne Mathiasen.

Ledig stilling – Skogbruksleiar Nordhordland / Skogbruksplanleggar (vikariat) – Søknadsfrist 10 mars

Vi har ledig stilling som skogbruksleiar i Nordhordland samt eit års vikariat som skogbruksplanleggar

Ynskjeleg bakgrunn er skogutdanning og/eller kompetanse frå praktisk skogbruk.

Søknadsfrist er 10. mars 2019. Sjå fullstendig lysing.

Ynskjer du meir informasjon kan du kontakta

om skogbruksleiar: Produksjonssjef Guro K. Christensen guro.christensen@vestskog.no / 9952 1911

om skogbruksplanleggar: Plansjef Jan Ivar Rødland jan.ivar.rodland@vestskog.no / 9072 7145