Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30
11 04 2018

Årsmøte Vestskog SA 2018 11 april

 

Velkommen til årsmøte for Vestskog SA 2018 11 april, kl 11.00.

Årsmøte skal holdes ved Vestskogs hovedkontor på Kokstad, Kokstadflaten 36, i 2 etg. over Felleskjøpet.
For parkering vises til plasser ved Milleniumbygget, kokstadflaten 40, litt lengre ned mot hovedvei og på venstre side.

Tidspunktet for møte er fra 11.00-16.45.
Med lunsj fra 12.30-13.30.

Vel møtt!

Link til reiseregningsskjema: https://form.jotformeu.com/81001865415349

 

Valgkretsmøter i Vestskog

Da er det tid for valgkretsmøter og årsmøter i de forskjellige skogeierlagene.

Årets sakslisten for valgkretsmøte:

  1. Behandling av årsmelding og regnskap 2017 fra Vestskog SA
  2. Drøftingssak om valgkretser, årsmøteutsendinger og skogeierlag.
  3. Valg av utsendinger med personlige varafolk til Vestskog SA sitt årsmøte

Sakslisten og innkallelse er sendt ut til alle andelseiere i form av Årsmeldingen

Årsmøte for Vestskog SA skal avholdes 11. april og finner sted ved det nye hovedkontoret til Vestskog SA på Kokstad.

Vel møtt!

09 03 2018

Kappedag på Mo

Førde skogeigarlag ønsker velkommen til kappedag og skogdag, fredag 9 mars kl. 10.00 i Moskogen.

Her blir det kapping med Arnt Laukeland, som vil ha fokus på kapperegler og gå igjennom aktuelle sortiment og arbeidsteknikker.

Fra Vestskog stiller Torgrim Østgård som vil informere om driftsplanlegging, leveringsvilkår og tømmerpriser.

Førde skogeigarlag stiller med bålkaffi og grillpølser til alle.

Inviter gjerne med andre skoginteresserte og bli med på en kjekk dag i skogen!

Oppmøte på Skjoldplassen, Baubrekka.

Jaktledelse Bremanger

Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn.

Kurset skal gi valdansvarlige og ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap,

holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

Se Skogkurs for mer informasjon og påmelding

4 03 2018

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt Jølster

 

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning

til opplegget for opplæring av feltkontrollører.

Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet.

Dette er et endags teorikurs over 8 timer.

Se Skogkurs for mer informasjon og påmelding

12-13 03 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Sandane

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler.

Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg

bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Se: Skogkurs for mer informasjon og påmelding

 

1-3 02 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Bjordal

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler.

Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg

bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Se: Skogkurs for mer informasjon og påmelding

15-16 02 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Eikefjord

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler.

Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg

bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Se: Skogkurs for mer informasjon og påmelding

13-14 02 2018

Hogst med motorsag – 15 timer Fresvik

Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer.

Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler.

Deltakerne får innblikk i et aktuelt hogstopplegg, og hvordan et planlagt hogstopplegg

bidrar til at utkjøringen kan skje på en sikker og hensiktsmessig måte.

Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk forebygges yrkes- og belastningsskader.

Se: Skogkurs for mer informasjon og påmelding