Vestskog SA – VESTSKOG SA
Skulegata 11A, 5700 Voss.
56 52 53 30

Kurskveld i skatteregler (OS)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid,

men fra 2016 og 2017 har det skjedd endel endringer.

I november planlegger skogeigarlagene i Tysnes /Midhordland et intensivt kveldskurs i skattereglene.

Kurset vil varer i 3 timer og vil holdes på Os.

Kurset vil koste 250 kr. inkl. kaffe /enkel bevertning

For mer informasjon se her Skogkurs i skatteregler Os

 

Sticky
31 oktober 2017

Regionsmøte Vestskog

Vestskog SA inviterer med dette til regionsmøte i veke 44/45. Målgruppa er styre i lokale skogeigarlag, tilsette, tillitsvalde i Vestskog, andelseigarar og tilsette i offentleg skogforvaltning.

Me ynskjer å utvikla desse regionsmøta til å verta ein møtestad mellom eigarorganisasjon og andelslag med det mål å styrka begge deler. Me ynskjer dykk alle vel møtt til ein skogprat!

TID OG STAD:

Tidspunkt Stad Lokalet
Tysdag 31. Oktober Kl. 19.00-22.00 Egersund Grand Hotel, Eigersund
Onsdag 1.  November Kl. 16.30-20.00 Sand Ryfylke Fjordhotell, Sand
Torsdag 2. November Kl. 16.30-20.00 Stord     Stord Hotel
Tysdag 7.   November Kl. 16.30-20.00 Voss Park Hotel, Voss
Onsdag 8.  November kl. 11.30-15.30 Jølster Thon Hotel Jølster

 

 

PROGRAM/AGENDA:

Styreleiar Halvor Brosvik og dagleg leiar Kjetil Andrè Rødland vil dele møta mellom seg.
• Matservering ved oppmøte
• Velkomst/bakgrunn for regionsmøta
• Nytt frå Vestskog
• Tømmermarknaden
• Nye tenester frå Vestskog
• Saker frå skogeigarlag

Vestskog er interessert i innspel på kva me gjer bra og kva me kan verta betre på, og me
legg inn tid i programmet til at dei som ynskjer kan få lagt fram innspela sine.

DELTAKING/PÅMELDING:

Ein ynskjer at flest mogeleg møter, gjerne heile styret i kvart enkelt lokale skogeigarlag. Om det ikkje
er mogeleg er det veldig ynskjeleg om ein har høve til å senda minst ein representant frå kvart
skogeigarlag. Tilsette og tillitsvalde i Vestskog vert oppmoda om å møta i så stor grad som mogeleg.
Andelseigarar som ynskjer å møta, men som ikkje er med i styret i lokale skogeigarlag er sjølvsagt også hjarteleg velkomne til å vera med! Av praktiske grunnar med omsyn til mattinging ynskjer me at ein melder frå i førekant om kor mange som kjem frå kvart skogeigarlag. Beskjed innan fredag 28 oktober er tidsnok, og kan gjerast direkte på https://form.jotformeu.com/72322328708354

 

 

 

24 10 2017

Bruk av tre i moderne bygg

Norsk  Bygdesagforening og Sogn og Fjordane Skognæringsforum inviterer til en spennende fagdag i Styn med tema, Tre i moderne bygg.

Det blir en innholdsrik dag som vil starte på hotell Alexandra i Loen kl. 09.30,

etterfulg av en tur med gondolbanen, Loen Skylif og lunsj på Hoven Restaurant

Dagen avsluttes kl 16.30 på hotellet.

 

Trykk her for å laste ned Programmet:

Invitasjon til spennende fagdag i Stryn

 

27 September 2017

Skogkveld med trøndersodd

Tema for kvelden blir:

Planting og stell av barskog og lauvskog, kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka. Vestskog og skogselskapet vil stå for det faglege.

Det vert servert middag i  form av trøndersodd og kaffi.

Tidspunkt: Onsdag 27. september, klokka 16.30

Se annonse:

Fagdag vestskog skogselsskapet i Sogndal

 

Vel møtt!

5 9 2017

Skogdag og veiåpning i Ølve

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale kjem for å åpna ny skogsbilveg, Dalavegen 2.

 

Program:

Kl. 11.30        Oppmøte

Kl. 11.45       Landbruks- og matministeren kjem til Ølve.

Kl. 11.55       Velkommen 

Kl. 12.00       Landbruks- og matministeren Jon Georg Dale  åpnar vegen.

Kl. 12.05       Talar ved:

 • Ordføreren i Kvinnherad
 • Fylkesmannen v/Dirk Kohlman
 • Kystskogbruket/Vestskog v/ Jan Ivar Rødland
 • FanAgro AS v/Ove Frotvedt

Kl. 12.40 – 13.00 Pause

Kl. 13.00 Landbruks- og matministeren reiser frå Ølve

Kl. 13.00-15.00 Skogdag med fokus på skogskjøtsel, skogsdrift, vegbygging og vegvedlikehold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til oppsatt program blir det sosialt samvær med kaffe og ein matbit.

 

Me ynskjer alle hjarteleg velkommen!

Helsing 

Styret i Ytre Hardanger Skogeigarlag

Veibeskrivelse:

Ta av R49 ved butikk i Ølve, kjør mot Sundfjord. Ta av innpå skogsbilvegen rett etter ein har kjørt over bruen.

 

6 9 2017

Feios – planting samt stell av ungskog

Onsdag 6. september, klokka 10.00

Stad: Feios. I skogen til Annbjørg og Harald Samland. Parker fornuftig ved Fv 182, og følg
skogsvegen frå det grønne «skog i sogn» skiltet, som står ved vegen på høgre side. Det er
ca 400 meter å gå.

Tema for dagen blir:

 • Planting og stell av barskog og lauvskog
 • kva treslag bør ein velje
 • tidspunkt for dei ulike tiltaka.
 • Vestskog, og skogselskapet vil stå for det faglege.
 • Det vert også enkel servering i
  form av svartkjelkaffi og noko enkelt å bite i.

Arrangør:

Prosjekt Skogkulturmotivasjon 2017. Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.