Vestskog SA avhold sitt årsmøte denne gangen ved det nye hovedkontoret på Kokstad den 11. april.

Oppmøte var godt med 39 representanter av i alt 43 innkalte.

Jakob Hammer ble enstemmig valgt som møteleder.

Etter et godt år, med et historisk bra resultat for Vestskog SA var det en generelt god stemning på møte og det var få kritiske spørsmål og kommentarer.

 

Ottar Jone Rusdal fra Lund skogeierlag ønsket i midlertid og sette fokus på situasjonen i Rogaland og Lund.

Han stilte spørsmål ved prisforskjellene mellom det Vestskog betaler sine skogeiere for tømmeret og det konkurrentene tilbyr.

Han viser til at det kanskje kan finnes en løsning på prisdebatten ved eventuelt en fusjon med AT skog eller også å danne en større samvirkeorganisasjon for hele landet.

 

Dette ble besvart av både styre og av daglig leder Kjetil Rødland.

De er enige med Ottar Jone Rusdal i tanken om at større enheter kan være veien å gå for å bli konkurransedyktige,

men at den felles skogeierorganisasjon nok er mer en drøm en realitet.

Men som Styreleder Halvor Bosvik kommenterer, en fusjon med for eksempel AT skog er kanskje nærmere en du skulle tro.

Det ble valg inn nytt medlem til styre da Linda Taule valgte å ikke fortsette. Vi takker henne for en god innsats den tiden hun har sittet i styre og ønsker henne lykke til videre.

 

Birgit Eiken trådde inn som nytt styremedlem og vi hilser henne velkommen. Hun kommer fra Indre Alsåker i Utne og jobber til daglig som regnskapsfører.

 

Ved siden av jobben som regnskapsfører er hun også rådgiver for Fram 4H (en organisasjon for barn og ungdom fra 9-18 år) og driver med dyrking av moreller på gården sin i Indre Alsåker.

 

 

 

Styret i Vestskog SA:

 

Styreleder Halvor

Brosvik – Eivindvik

Nestleder Tårn Sigve Scmidt – Årdal i Ryfylke

Styremedlem Birgit Eiken – Indre Alsåker

Styremedlem Bengt Drageset – Fana

Styremedlem Christa H. von Erpecom – Os

1 Vara Jakob Hammer – Hopland

2 Vara Trond Holmedal – Hordaland

3 Vara Mai Sissel Nodland

Tilsetterepresentant Torgrim Østgård – Førde

Observatør Howard Summers