Tysdag 15. august klokka 18.00.

Sandane. I skogen til Kurt Fossheim- Oppmøte i Steintaket på Søreide.

Tema for dagen blir:

  • Planting, stell av barskog og lauvskog,
  • Kva treslag bør ein velje,
  • Tidspunkt for dei ulike tiltaka, tilskottsordningar,
  • Skogfond.
  • Vestskog, Skogselskapet og Fylkesmannen vil stå for det faglege.
  • Skogskaffi  og og enkel servering.

Arrangør:

Prosjekt skogkulturmotivasjon.2017 Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.