Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Dette skjer Sjå alle hendingar

09. 03 2018 Kappedag på Mo

5. mar 2018: Førde skogeigarlag ønsker velkommen til kappedag og skogdag, fredag 9 mars kl. 10.00 i Moskogen. Her blir det kapping med Arnt Laukeland, som vil ha...

les meir
. Jaktledelse Bremanger

26. jan 2018: Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere...

les meir

Siste NYTT

. Feltdag tilhøyrande PEFC nettkurs

9. apr 2018: Det er no nokre år sidan Vestskog gjennomførte feltdag med fokus på krava i PEFC skogstandard, som er bransjestandarden til norsk skogbruk kva gjeld...

LES MEIR
Årsmøte Vestskog SA 2018 11 april
11. 04 2018 Årsmøte Vestskog SA 2018 11 april

8. apr 2018:   Velkommen til årsmøte for Vestskog SA 2018 11 april, kl 11.00. Årsmøte skal holdes ved Vestskogs hovedkontor på Kokstad, Kokstadflaten 36,...

LES MEIR

Me hjelper deg med SKOGEN

Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark. Vi tilbyr også rådgiving i skogøkonomi for våre eigarar. Vi har skogbruksleiarar, skogbruksplanleggarar og entreprenørar som bur i, og kjenner sitt distrikt.

Våre tenester

Prosjekt me har UTFØRT

Me har over 75 års erfaring og me kan skog. Me legg vekt på at skogeigar skal få ei god totalløysing gjennom rådgiving, skogplanlegging, avvirking, oppgjer og tilplanting.

Kort om Vestskog

Vestskog SA er eit selskap i skogsamvirket med langsiktig perspektiv på sin aktivitet. Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve er å sikra meirverdi for  eigararane.

Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp,planting, ungskogpleie og utmark. Skogbruk er ein langsiktig aktivitet og val av tidspunkt for avvirking har stor innverknad på totaløkonomien. Vi tilbyr derfor også rådgiving i skogøkonomi for våre eigarar. For å sikra god oppfølging og aktivitet tilpassa lokale tilhøve har vi skogbruksleiarar, skogbruksplanleggarar og entreprenørar som bur i og kjenner sitt distrikt. Vi legg vekt på at skogeigar skal få ei god totalløysing gjennom rådgiving, skogplanlegging, avvirking, oppgjer og tilplanting.

Vestskog har forretningsadresse i Bergen men produksjonen skjer ute i skogen og på våre 8 lokalkontor, Dei største her er Voss og Førde.

MER OM OSS

Be om uforpliktande synfaring

Kvifor er Vestskog det beste valet?

Er du lei av å streva rundt i skogen din med motorsag?
Me kan ta heile jobben. Synfaring, hogst, transport og tømmerlevering.