Vestskog SA – VESTSKOG SA
Kokstadflaten 36, 5257 Kokstad
56 52 53 30

Dette skjer Sjå alle hendingar

09. 03 2018 Kappedag på Mo

5. mar 2018: Førde skogeigarlag ønsker velkommen til kappedag og skogdag, fredag 9 mars kl. 10.00 i Moskogen. Her blir det kapping med Arnt Laukeland, som vil ha...

les meir
. Jaktledelse Bremanger

26. jan 2018: Jaktledelse er obligatorisk og forskrift festet på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi valdansvarlige og ledere...

les meir
12-13. 03 2018 Hogst med motorsag – 15 timer Sandane

26. jan 2018: Kurset er tilpasset skogeierens arbeidsoppgaver og utfordringer. Kursdeltaker får opplæring i å sikre felle- og kvisteteknikker, sikkerhet og sikkerhetsregler....

les meir

Siste NYTT

Valgkretsmøter i Vestskog
. Valgkretsmøter i Vestskog

7. mar 2018: Da er det tid for valgkretsmøter og årsmøter i de forskjellige skogeierlagene. Årets sakslisten for valgkretsmøte: Behandling av årsmelding og regnskap...

LES MEIR

Me hjelper deg med SKOGEN

Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark. Vi tilbyr også rådgiving i skogøkonomi for våre eigarar. Vi har skogbruksleiarar, skogbruksplanleggarar og entreprenørar som bur i, og kjenner sitt distrikt.

Våre tenester

Prosjekt me har UTFØRT

Me har over 75 års erfaring og me kan skog. Me legg vekt på at skogeigar skal få ei god totalløysing gjennom rådgiving, skogplanlegging, avvirking, oppgjer og tilplanting.

Kort om Vestskog

Vestskog SA er eit selskap i skogsamvirket med langsiktig perspektiv på sin aktivitet. Vestskog er den ledande aktøren innafor vestnorsk tømmeromsetnad. Vestskog si oppgåve er å sikra meirverdi for  eigararane.

Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp,planting, ungskogpleie og utmark. Skogbruk er ein langsiktig aktivitet og val av tidspunkt for avvirking har stor innverknad på totaløkonomien. Vi tilbyr derfor også rådgiving i skogøkonomi for våre eigarar. For å sikra god oppfølging og aktivitet tilpassa lokale tilhøve har vi skogbruksleiarar, skogbruksplanleggarar og entreprenørar som bur i og kjenner sitt distrikt. Vi legg vekt på at skogeigar skal få ei god totalløysing gjennom rådgiving, skogplanlegging, avvirking, oppgjer og tilplanting.

Vestskog har forretningsadresse i Bergen men produksjonen skjer ute i skogen og på våre 8 lokalkontor, Dei største her er Voss og Førde.

MER OM OSS

Be om uforpliktande synfaring

Kvifor er Vestskog det beste valet?

Er du lei av å streva rundt i skogen din med motorsag?
Me kan ta heile jobben. Synfaring, hogst, transport og tømmerlevering.